Fagområder

Generelt:
Bjørn Jørgensen A/S er et rådgivende ingeniørfirma, og har vært i virksomhet siden 1990.

Firmaet har kompetanse på følgende områder:
 • Elektrotekniske lav- og mellomspenningsanlegg.
 • Elektrotekniske tele- og automatiseringsanlegg.
 • Elkraft - reservekraftanlegg.
 • Teknisk prosjekt- og byggeledelse
 • Tilstandsvurdering El-anlegg
 • Åpen BIM
 • 3D Modulering
 • Teknisk / Økonomiske utredninger.
 • Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling.
 • Utarbeidelse av tegninger på DAK og beskrivelser etter NS 3420.
 • Utarbeidelse av krav spesifikasjoner
 • Anbuds - og kontrakts behandling