Prosjektering med fokus på fremtiden

BJØRN JØRGENSEN AS er et rådgivende ingeniørfirma innen elektroteknikk.

Selskapet er en videreføring av Bjørn Kristiansen AS etablert i 1976. 

Bjørn Jørgensen startet som rådgivende ingeniør i firmaet Neslein AS på Bekkestua etter endt ingeniør utdannelse i 1971. I 1974 begynte han i ny jobb hos Kristiansen og Gamborg AS. I 1976 splittet Kristiansen og Gamborg selskapet i to separate firmaer og Bjørn Jørgensen ble daglig leder i Bjørn Kristiansen AS i 1981. I 1990 kjøpte Bjørn Jørgensen opp Bjørn Kristiansen AS og  endret selskapets navn til Bjørn Jørgensen AS. 

I 2013 overtok Bård Jørgensen stillingen som daglig leder i Bjørn Jørgensen AS. Bård startet sin karriere som elektriker i 2001 før han tok videreutdanning og begynte som prosjektmedarbeider hos Bjørn Jørgensen AS i 2009. I 2012 gikk han over i stilling som prosjektleder før han i 2013 overtok som daglig leder.

Firmaet holder nå til i lokaler i Løren Oslo og har 6 ansatte.

Firmaet har kompetanse innen teknisk bygge ledelse, BIM og elektroteknisk prosjektering.

Våre referanselister viser at vi i stor utstrekning dekker alle typer bygg og har oppdrag i hele Norge. Vi har satset sterkt på å holde oss i forkant innen den teknologiske utviklingen hvorav BIM med 3D visualiseringen har blitt en helt naturlig del av prosjekteringen. Bred flerfaglighet er en forutsetning for å utvikle et prosjekt fra ide via ferdigstillelse til drift- og forvaltningsfase. 

Firmaet har sentral godkjennelse i tiltaksklasse 3 for våre fagområder i hht plan- og bygningsloven. Vi er også godkjent hos FG og dsb, samt medlem i Lyskultur og Building Smart.

Bjørn Jørgensen AS tilbyr prosjekterings- og rådgivingstjenester med hovedvekt på:

  • Næringsbygg og industri
  • Boligbygg og infrastruktur i forbindelse med nye utbygningsfelt
  • Skoler og undervisningsbygg
  • Kino og kulturbygg
  • Omsorg- og sosialbygg
  • Forvaltning, drift og vedlikeholds dokumentasjon
  • Utarbeidelse av dokumentasjon i hht forskrifter om brannforebyggende tiltak og brannsyn

Vår internkontroll / HMS-plan er basert på malen for Rådgivende Ingeniørers Forening ANS

Kvalitetsledelse er et vesentlig element i bedriftens filosofi og bedriftskultur og dermed en av ledelsens primæroppgaver. Ansvaret for kvalitetspolitikken ligger hos daglig leder.

Kvalitetssystemet skal bidra til at arbeidsoppgavene løses effektivt i henhold til spesifiserte krav og kundens behov og gjøres riktig første gang.

Bedriftens produkter og tjenester skal tilfredsstille oppdragsgivers spesifiserte krav og forventninger.

Det skal etableres god effektiv kontakt med oppdragsgiverne slik at:

  • nye og endrede behov tidlig oppfattes og reageres på.
  • en får rask og effektiv tilbakemelding mht. kvaliteten av produkter og tjenester.